Intencje W Reiki

Przykłady efektów zastosowania Reiki w intencji. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE ( zabiegi na odległość): 6. Uwalnianie się od urazów z przeszłości za pomocą Reiki 7. Wspomaganie realizacji celów przy pomocy Reiki 8. Wysyłanie energii w celu oczyszczenia i/lub naenergetyzowania: przedmiotów,; pomieszczeń; artykułów. Reiki Training Classes Sound healing with Reiki Master Kristen Tenpenny that leads to an. 60-miinute […]